bareboat skipper

IYT INTERNATIONAL BAREBOAT SKIPPER

Međunarodni kurs za skipera je desetodnevni kurs. Nije za početnike, a preporučeni ulazni nivo je VHF sertifikat pomorskih radio operatera i  pređenih preko 200 nautičkih milja pre nego što napredovaju na ovaj nivo. Kandidat treba da ima 16 godina ili više i po mogućnosti da poseduje IYT Međunarodni sertifikat za posadu ili slično. Kandidati koji nemaju 200 nautičkih milja mogu da pohađaju ovaj kurs i steknu milje potrebne za dobijanje sertifikata, tokom deset dana kursa.

više informacija O oVOM KURSU NA zvaničnom sajtu iyt: